3. praktiskais seminārs

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Pētnieku darbnīca"
Biedrība „Montessori izglītības centrs"

aicina uz 3.praktisko semināru
„Kultūras un matemātikas materiāli Montessori vidē bērniem no 6 līdz 12 gadiem"

Semināra ievāros mūsu skolotājas iepazīstinās klausītājus ar materiāliem šādās jomās:
1) Sandra Āzena
a. reizinātāji daudzkārtņos, salikti skaitļi;
b. mazākais kopīgais dalāmais;
c. dalāmība;
d. teksta uzdevumi;
2) Viktorija Olmane
a. bērna fizioloģija;
b. stājas veidošana bērnam – praktiski padomi un demonstrējumi;
c. muskuļu fiziskais un funkcionālais spēks – tā nozīme bērna vispusīgā attīstībā;
3) Kristīne Sadovska
a. Latvijas reljefs, tā veidošanās. Upes, ezeri, zemienes, augstienes;
b. bioloģijas jēdziens;
c. dzīvās dabas klasifikācija;
d. ievads augu un dzīvnieku valstu izpētē;
4) Katrīne Vīksniņa
a. Latvijas vēstures lenta;
b. folklora, latvju zīmes, saules kalendārs;
c. Latvijas daba;
d. māksla un arhitektūra.
Semināra norises laiks: sestdiena, 16.aprīlis no plkst.09:30 līdz plkst.15:00 un svētdiena, 17.aprīlis no plkst.09:30 līdz plkst.15:00.
Semināru vadīs:
- Sandra Āzena – Montesori pedagoģes diploms no AMI (Starptautiskās Montesori Asociācijas) un Malmes augstskolas kurss Montessori algebrā (6-12 gadiem);
- Kristīne Bambāne-Sadovska – PPII „Pētnieku darbnīca" Montessori sākumskolotāja
- Viktorija Olmane – PPII „Pētnieku darbnīca" Montessori pirmsskolas skolotāja, sporta skolotāja;
- Katrīne Vīksniņa – PPII „Pētnieku darbnīca" Montessori metodiķe.
Semināra norises vieta: PPII „Pētnieku darbnīca" telpas Juglas krastmala 1, Rīgā.
Semināra darba valoda: latviešu. Atļauts fotografēt. Noklausoties semināru, dalībnieki saņems apliecību.
Semināra laikā būs nodrošinātas tējas/kafijas pauzes ar cepumiem un augļiem.
Dalības maksa: 60 Eur. (10% atlaide Latvijas Montessori asociācijas 2016.gada biedriem vai gadījumā, ja semināru apmeklē vairāki vienas iestādes darbinieki).
Lūdzam pieteikties rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai pa tālruni 29491639. Dalībnieku skaits ir ierobežots.