Kopsapulce 31.03.2017, plkst. 16:00, Rīgā, Dzirnupes ielā 3

Godātie Latvijas Montesori asociācijas biedri un atbalstītāji!

2017.gada 31.martā, plkst. 16:00, Rīgā, Dzirnupes ielā 3, notiks Latvijas Montesori asociācijas biedru sapulce.

Asociācijas biedru sapulcē tiek aicināti piedalīties visi asociācijas biedri un atbalstītāji

Vienlaicīgi atgādinu, ka biedru sapulce būs lemttiesīga, ja tajā piedalīsies vairāk kā puse no asociācijas biedriem. Ja nav iespējams ierasties personīgi, ir iespējams ar vienkāršu pilnvaru nodot savu balsi citam biedram. Iestāžu vadītājiem ir pienākums informēt savus darbiniekus – biedrus un atbalstītājus - par sapulces dienas kārtību.

Šoreiz, saskaņā ar reģistrētajiem jaunajiem statūtiem, ir iespēja piedalīties sapulcē arī ar elektronisku līdzekļu palīdzību. Nav garantijas, ka mēs to spēsim nodrošināt pilnīgi visu sapulces laiku, iespējams, ka tikai balsošanas brīdī, biedrs tiks kontaktēts pa telefonu. Uzrunāsim tikai tos biedrus, kas iepriekš būs atsūtījuši e-pastu uz asociāciju par šāda veida līdzdalību. Vēlākais pieteikšanās laiks ir 24 stundas pirms sapulces sākuma.

 

Sapulces dienas kārtība:

 1. LMA valdes izmaiņu un statūtu grozījumu reģistrācija Uzņēmumu reģistrā – S.Āzena
 2. Jauna LMA valdes priekšsēdētāja ievēlēšana.
 3. Valdes locekļa – pirmsskolas pedagoģija – ievēlēšana.
 4. Valdes locekļa – skolas pedagoģija – ievēlēšana.
 5. LMA mājas lapas un biedrības e-pasta administrators un palīgi.
 6. Sabiedriskā labuma status – M.Brenarde
 7. Biedru un atbalstītāju saraksti, biedru naudas – L.Aveniņa
 8. Revidenta ziņojums par LMA finansēm 2016.gadā. S.Āzena, D.Graudiņa.
 9. Darba grupu ziņojumi par paveikto:
  • Sertifikācija – Z.Baltgaile, S.Āzena
  • Montesori profesijas klasifikators – S.Reikmane
  • Sadarbība ar pašvaldībām – S.Reikmane, u.c.
  • Montesori 0-3 – S.Reikmane
  • Montesori skolas plāns un LV izglītības standarts - S.Āzena, u.c.
  • Kursu kvalitātes grupa – S.Āzena, uc.
  • Atveseļojošā pedagoģija un terapija – Meža skola, u.c.
 10. Montesoriešu nometne vasarā.
 11. Montesori “atvērto durvju” dienas.
 12. Citi jautājumi.

Latvijas Montesori asociācijas valdes vārdā,

LMA priekšsēdētāja,

Sandra Āzena

 

Rīgā, 2017.gada 10.martā