Montesori - izglītība dzīvei

MONTESORI – IZGLĪTĪBA DZĪVEI

2018.gada 3. - 4. marts

Latvijas Montesori asociācija pirmo reizi Latvijā rīko vēl nebijušu starptautisku konferenci visiem, kas interesējas par Marijas Montessori pedagoģiju – vecākiem, pedagogiem un citiem izglītības jomā strādājošiem. Divu dienu garumā lekcijas lasīs un darba sesijas (workshops) vadīs trīs vadošas Montesori lektores

MONTESORI – IZGLĪTĪBA DZĪVEI

2018.gada 3. - 4. marts

 

Latvijas Montesori asociācija pirmo reizi Latvijā rīko vēl nebijušu starptautisku konferenci visiem, kas interesējas par Marijas Montessori pedagoģiju – vecākiem, pedagogiem un citiem izglītības jomā strādājošiem. Divu dienu garumā lekcijas lasīs un darba sesijas (workshops) vadīs trīs vadošas Montesori lektores:

  • Baiba Krumins Grazzini (AMI 6-12),
  • Elina Rautasalo (AMI 3-6),
  • Karin Slabaugh (AMI 0-3).

Paralēli darba sesijas vadīs arī mūsu vietējie lektori.

PIETEIKUMA ANKETA ATRODAMA ŠEIT

(Aizpildot anketu saņemsiet apstiprinājuma e-pastu ar uzaicinājumu veikt apmaksu.)


APMAKSA

Piesakoties un veicot apmaksu līdz 20.02. maksa par konferenci ir 80 EUR, vēlāk 110 EUR.
Visiem Latvijas Montesori asociācijas biedriem 10% atlaide.


Maksājuma uzdevumā lūdzu norādiet vārdu un uzvārdu personai, kura apmeklēs konferenci.

APLIECĪBA

Par piedalīšanos konferencē katrs dalībnieks saņems apliecību, kurā tiks norādīts stundu skaits par dalību konferencē no kurām 6h tiks ieskaitītas kā profesionālā pilnveide.

Konferenci organizē Latvijas Montesori asociācija. Vairāk informācijas meklē: http://montesoriasoc.lv/lv/ un https://www.facebook.com/latvijasmontesoriasociacija/.

Atbalsta: LU Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs.

PROGRAMMA

SESTDIENA, 03.03. (Latvijas Nacionālā bibliotēka)

08:30 - 09:30  Reģistrācija

09:30 - 10:00  Atklāšana

10:00 - 11:30  Lekcija - Baiba Krumins Grazzini “6 - 12 gadus veca bērna iekšējā pasaule”. (ENG*)

11:30 - 12:30  Pusdienas

12:30 - 14:00  Lekcija -  Elina Rautasalo “3 - 6 gadus veca bērna iekšējā pasaule”. (ENG*)

14:00 - 14:30  Kafijas pauze

14:30 - 16:00  Paralēlas darbnīcas:

Darbnīca 1 - Baiba Krumins Grazzini “Montesori Ģeometrija, 1.daļa”. (ENG*)

Darbnīca 2 - Evelīna Sproģe un Agnese Grodza “Montesori pedagoģijas iedvesmota bērnu izglītošana ģimenē.” (LV*)

16:00 - 16:15  Pārtraukums                           

16:15 - 17:45  Paralēlas darbnīcas:

Darbnīca 3 - Baiba Krumins GrazziniMontesori Ģeometrija, 2.daļa”. (ENG*)    

Darbnīca 4 - Zane Baltgaile “Bērncentrēta vide un mācību procesa organizācija pirmsskolas izglītības iestādē”. (LV*)

SVĒTDIENA, 04.03. (Latvijas Universitātes Akadēmiskai centrs)

09:30 - 11:00  Paralēlas darbnīcas:

Darbnīca 5 - Elina Rautasalo  “Prāts tā veidošanās procesā - sensorika kā pamats inteliģencei”. (ENG*)        

Darbnīca 6 - “Pētnieku darbnīcas” komanda “Lielais stāsts Pētnieku skolā”. (LV*)

11:00 - 11:30  Kafijas pauze            

11:30 - 13:00  Paralēlas darbnīcas:

Darbnīca 7 - Elina Rautasalo “Prāts tā veidošanās procesā - sensorika kā pamats inteliģencei”. (ENG*)     

Darbnīca 8 - Striķu skola  “Striķu skolas ceļš Montesori pedagoģijā”. (LV*)

13:00 - 14:00  Pusdienas

14:00 - 15:30  Lekcija - Karin Slabaugh  “0 - 3 gadus veca bērna vispārējās attīstības iezīmes: kā Montesori pieeja atbalsta šī vecumposma bērnu.” (ENG*)      

15:30 - 17:00  Noslēguma daļa

*ENG – lekcijas un darbnīcas angļu valodā.

*LV – lekcijas un darbnīcas latviešu valodā.

No angļu valodas tiks nodrošināta sinhrona tulkošana uz latviešu valodu.

 

 

DALĪBNIEKU BIOGRĀFIJAS UN LEKCIJU APRAKSTI

 

Baiba Krumins Grazzini

Baiba Krumins Grazzini ir AMI trenere, pasniedzēja un eksāmenu pieņēmēja, kā arī pamatskolas pedagogu apmācību programmas direktore Fondazione Centro Internazionale Studi Montessoriani (Bergamo, Itālijā). Tāpat arī viņa šobrīd ir Mario Montesori 1961.gadā dibinātā AMI treniņcentra vadītāja.

Bergamo AMI centra pamatskolas pedagogu apmācībās viņa ir bijusi iesaistīta kopš 1975.gada, līdz 1986.gadā pati kļuva par pasniedzēju un visbeidzot arī 1992.gadā par šī centra vadītāju.

Papildus savam darbam Bergamo, viņa ir vadījusi apmācību programmas Spānijā, Īrijā, Indijā un Japānā, kur viņa pasniedza pirmos pamatskolas pedagogu apmācību kursus šajās valstīs.

Viņa ir pamatskolas pedagogu apmācību programmas vadošā pasniedzēja un laika posmā no 2004. - 2013. gadam strādāja arī AMI Pedagoģiskajā komitejā (tagad - Zinātniskā Pedagoģijas Grupa).  

 

 

Elina Rautasalo

Elina Rautasalo ir AMI trenere ar vairāk kā 30 gadus garu pieredzi izglītības jomā, strādājot gan ar bērniem, gan pieaugušajiem savā dzimtajā Somijā, kā arī ārpus tās.

Viņas Montesori “ceļojums” sākās Londonā - Marijas Montesori apmācību centrā (tagad: Marijas Montesori Institūts) agros 90tajos. Elina ir bijusi MMI  treneru komandas locekle vairāk, kā 20 gadus.

Papildus darbam Londonā, Elina ir bijusi AMI 3 - 6 apmācību vadītāja Dienvidaustrumāzijā, kā arī Prāgā. Šobrīd viņa ir Prāgas Montesori Institūta Apmācību direktore.

Elina ir AMI eksāmenu pieņēmēja un lektore gan savā mītnes valsī Lielbritānijā, gan arī ārpus tās robežām.

Brīvajā laikā viņai patīk klausīties mūziku, lasīt grāmatas un spēlēt vijoli. 

Lekcija - “3 - 6 gadus veca bērna iekšējā pasaule” (ENG*)

Kas un kāds ir bērns šajā vecumposmā (3-6)? Kāda veida pieredze viņam ir būtiska un nepieciešama, ja mēs uzskatām, ka izglītība ir atbalsts visai dzīvei? Elina pastāstīs par Montesori zinātni šajā vecumposmā - gan pedagoģijā, gan praksē.

Darbnīca - “Prāts tā veidošanās procesā - sensorika kā pamats inteliģencei”. (ENG*)

M. Montesori vārdiem:” Tas, ko mēs saucam par maņu attīstīšanu, patiesībā ir atbalsts bērna inteliģences veidošanai.”

Darbnīcā tiks izpētīts sīkāk šis citāts un apsvērta, pierādīta maņu materiālu vērtība bērna prāta attīstības procesā.

Tā kā skolotāja uzdevums ir parādīt bērnam šīs aktivitātes, darbnīcas ietvaros tiks arī pārspriesti principi, kas ir šīs pieejas procesa pamatā. 

Karin Slabaugh

Karin Slabaugh ir ieguvusi AMI 0 - 3 diplomu, maģistra grādu izglītībā un viņai ir 25 gadus ilga pieredze darbā ar jaunākā vecumposma bērniem un viņu ģimenēm.

Laika posmā no 2009. - 2010.gadam viņa daudz ceļoja un veica novērojumus vairāk kā 40 Montesori 0 - 3 programmās visā pasaulē. Viņas novērojumu mērķis bija pētīt bērnu vispārējās attīstības īpatnības.

Vienā no šiem ceļojumiem, Itālijā, viņa iepazinās ar Grazia Honegger Fresco, kura savulaik bija studējusi pie Marijas Montesori. Šī sieviete ierosināja viņai veikt arhīvu izpēti Adeles Costa Gnocchi zīdaiņu asistentu skolā, kuru pati Grazia reiz bija apmeklējusi, kā arī pievērsties Montesori Dzemdību nama (1960.g.) vēstures izpētei.

2012.gadā Karina apmeklēja AMI 0 - 3 studijas, kuras vadīja Grazia un to ietvaros veica plašus novērojumus Ziemeļitālijā.

2016.gadā viņa pārcēlās uz dzīvi Itālijā, lai veltītu sevi augstākminētajiem pētījumiem, izzinātu jaundzimušos un izstrādātu apmācības veselības aprūpes speciālistiem, kuri strādā ar bērniem no to dzimšanas brīža.

Lekcija - “0 - 3 gadus veca bērna vispārējās attīstības iezīmes: kā Montesori pieeja atbalsta šī vecumposma bērnu.” (ENG*)

Pirmais posms (0 - 3) cilvēka dzīvē ir vistrauslākais un tas ir laiks, kad mums viņš būtu visvairāk jāaizsargā. Karina ir pārliecināta, ka ja vien mēs spētu iemācīties izprast bērna vajadzības un sekot tām jau kopš viņa piedzimšanas brīža, “normalizācija” būtu iespējama jau no paša cilvēka dzīves sākuma.

Savā runā viņa stāstīs par to, kāds ir bērna dabiskais attīstības ceļš, ja viņam tiek sniegts drošs psiholoģiskais pamats, kustību brīvība un vide, kas nodrošina plašas iespējas izpētei un izvēles brīvībai. 

DARBNĪCU ĪSS APRAKSTS

Pētnieku darbnīca

Montesori sākumskola „Pētnieki” ir akreditēta sākumskola, kas darbojas kopš 2013.gada. Šobrīd skolā ir 1.-4.klases, tuvākajā nākotnē ir paredzēts augt līdz sākumskolai no 1. līdz 6.klasei. Konferencē skolas kolektīvu pārstāv trīs pedagogu komanda – Sandra Āzena, Māra Jaunozola un Kristīne Bambāne - Sadovska. Visām skolotājām ir Montessori diploms 3-6 (AMI vai Latvijas), 6-12 (dažādi starptautiski kursi Montesori pedagoģijā), daudzu gadu darba pieredze Montesori pirmsskolā un sākumskolā, kā arī vairāku gadu pieredze pieaugušo apmācībās.

“Pētnieku darbnīcas” komanda “Lielais stāsts Pētnieku skolā” (svētdiena, 04/03 09:30-11:00) (LV*)

Pirmais lielais stāsts - Visuma izcelšanās. Visuma jēdziens, izplešanās, elementi, gaisma, zvaigznes, planētas, Zeme. Eksperimenti, Visuma likumi. Stāsta attīstība un variācijas sākumskolā atkarībā no skolēnu vecuma.

Striķu skola

Striķu sākumskola (1.-6.klase)  ir Saldus novada pašvaldības dibināta skola, kas atrodas 7km no Saldus, Zvārdes pagasta teritorijā. Konferencē skolu pārstāvēs skolas direktore D. Zandberga, metodiķe I.Gustiņa un pirmskolas skolotāja G.Ulena. Šajā mācību gadā pēc M.Montesori izveidotās pedagoģiskās pieejas strādā trīs grupas bērnudārzā un pirmās trīs klases skolā, kopumā vairāk kā 70 bērni.

Striķu skola “Striķu skolas ceļš Montesori pedagoģijā” (svētdiena, 04/03 11:30-13:00) (LV*)

Darbnīcā tiks stāstīts par priekšnosacījumiem, lai veidotu citādu skolu.

Evelīna Sproģe un Agnese Grodza

Evelīna Sproģe ir 4 bērnu mamma un ar pedagoģiju ir bijusi saistīta visu savu mūžu – viņas vecāki un vecvecāki ir bijuši pedagogi. No 1990.-2004.gadam strādāja Estētiskās audzināšanas pirmsskolā “Mazais Prātnieks”. Pašreiz Evelīna izglīto savus četru bērnus mājās. Kad meitai bija nepilni 3 gadi, Evelīna sāka mācīties par Montesori pedagoģiju, kas palīdzēja jau praktiski spert kādus soļus mājmācības virzienā. Pašreiz Adriana ir 3. klasē, Niklāvs – 1.klasē un Andrejs – pirmsskolā.

Evelīna ir ieguvusi izglītību un darba pieredzi vairākos Montesori kursos un Latvijas universitātē. Viņa ir vadījusi dažādas radošas nodarbības bērniem un lekcijas vecākiem, kā arī nodarbību ciklu “Montesori mājas apstākļos”. Viņa ir organizējusi un vadījusi dažādus bērnu pasākumus, nometnes, svētdienas skolas un Vasaras Bībeles skolas Rīgas Mateja Babtistu draudzē. Evelīna ir strādājusi arī par angļu valodas skolotāju un grupas audzinātāju pirmskolā “Mazais Prātnieks”.

Agnese Grodza ir 3 bērnu mamma. Kad vecākajam bērnam bija apmēram 1.5 gads, Agnese pirmo reizi sastapās ar vārdu Montessori. Montessori pedagoģija ir iedvesmojusi viņu kļūt ne tikai par labāku mammu saviem bērniem, bet arī uzņemties atbildību par viņu mācību procesu, tāpēc arī viņa nemitīgi ir mācību procesā. Abi vecākie bērni ir gājuši bērnu dārzā apmēram 5 mēnešus, kamēr arī pati tur strādāja. Šogad Eduards uzsāka 1. klasi mājmācībā.

Agnese ir ieguvusi izglītību augstskolās un Montesori kursos. Viņa ir strādājusi par pirmskolas skolotāju PPII “Knābis”, vadījusi izglītojošas atpūtas nometnes bērniem, kā arī vadījusi izglītojošas nodarbības jauniešu attīstības centrā.

“Montesori pedagoģijas iedvesmota bērnu izglītošana ģimenē” (sestdiena, 03/03 14:30-16:00) (LV*)

 “Montesori pedagoģijas iedvesmota bērnu izglītošana ģimenē” būs iespēja dzirdēt un redzēt divu ģimeņu pieredzes stāstus par bērnu mācīšanu mājās pirmsskolas un sākumskolas posmos, iedvesmojoties Marijas Montesori pedagoģijā. Darbnīcā būs iespēja redzēt vizuālus piemērus, kā arī būs iespēja pašiem praktiski darboties.”

Zane Baltgaile

Zane Baltgaile vada savu privāto pirmsskolas izglītības iestādi “Pērļu māja”, kas savā darbībā balstās uz M.Montesori pedagoģijas pamatprincipiem. Šo metodi viņa ir apguvusi Prāgas Montesori institūtā, kur ieguva AMI diplomu darbam ar 3 - 6 gadus veciem bērniem. Kopš 2017.gada Latvijas Montesori Asociācijas valdes priekšsēdētāja.

“Bērncentrēta vide un mācību procesa organizācija pirmsskolas izglītības iestādē” (sestdiena, 03/03 16:15-17:45) (LV*)

Tādas pamat prasmes, kā pašizziņa un pašvadība, domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, neattīstās bērniem sēžot nodarbībās un klausoties skolotāja “pamācībās”. Pirmsskolas izglītības videi ir jābūt tādai, kas piedāvā katram bērnam tieši viņam piemērotu - individuālu pieredzi, caur kuru viņš veido pats sevi gan fiziski, gan garīgi. Bērnu vajadzībām piemērota vide un mācību forma ir atslēga uz viņu veiksmīgu attīstību. Šajā darbnīcā varēs uzzināt pamatprincipus, kas būtu jāņem vērā, iekārtojot pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošu vidi un organizējot  mācību procesu tajā.