Montesori pedagoģijas kursi

1. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes tālākizglītības kurss "Montesori medicīniskā pedagoģija"

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/kursu-katalogs-talakizglitiba/

2. PII "Pētnieku darbnīca" Rīga, Juglas krastmala 1

Apmācību kurss pedagogiem un vecākiem "Montesori pedagoģija darbā ar 3 līdz 6 gadus veciem bērniem".

Talr. 29491639, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mājas lapa: http://www.petniekudarbnica.lv/lv/Kursi

3. "Skrūves un bantes", Baldones iela 7, Rīga.

Tālr. 26959422, 26554928, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mājas lapa: http://www.skruvesunbantes.lv/

Attīstošās nodarbības bērniem 2-7 gadu vecumā, atbalsts sākumskolas skolēniem matemātikā un valodā.

Semināri vecākiem par šādām tēmām:

1. Bērna temperaments jeb normalizācija
2. Mājas vides iekārtošana un pirmie praktiskie darbiņi bērniem 1 - 3 gadu vecumā
3. Bērna vadīta mācīšanās 3 - 12 gadu vecumā mājās un tuvākajā apkārtnē
4. Matemātikas, valodas, dabaszinību un ikdienas mājas darbiņu praktiskās darbnīcas vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no 2 - 8 gadiem.