Asociācijas vēsture un mērķi

Vēsture.

Latvijas Montesori asociācija dibināta 2000.gada 23.jūlijā kā sabiedriska bezpeļņas organizācija.
Dibinātāji ir 10 Vācijas Attīstības rehabilitācijas akadēmijas (tagad: Internacionālā Attīstības rehabilitācijas akadēmija) Montesori atveseļojošās pedagoģijas kursu absolventi no Latvijas.

10 gadu laikā asociācijā uzņemti daudzi LU Medicīnas fakultātes un Liepājas Pedagoģijas Akadēmijas Montesori atveseļojošās pedagoģijas kursu absolventi.

2006. gadā Latvijas Montesori asociācija tika pārreģistrēta Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība ar reģistrācijas numuru 40008053862.

Latvijas Montesori asociācija sadarbībā ar LU Sociālās pediatrijas centru piedalījusies vairāku internacionālus un interdisciplināru simpoziju un tālākizglītības semināru organizēšanā un atbalstījusi jaunu Montesori centru un grupu izveidi dažādos Latvijas reģionos un iestādēs.

Kopš 2008. gada LMA paspārnē darbojas Montesori pedagogu radošā darbnīca.

Biedrībā var iestāties jebkura Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša rīcībspējīga, Biedrības darbībā ieinteresēta fiziska vai juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

Mērķi.

Biedrības mērķis ir veicināt Montesori pedagoģijas attīstību Latvijā.
Pamatojoties uz iepriekšminēto mērķi, biedrība izvirza šādus uzdevumus:

- apzināt Montesori pedagoģijas ideju atbalstītājus Latvijā;
- popularizēt Montesori pedagoģiju, izmantojot masu informācijas līdzekļus;
- veicināt brošūru un grāmatu par Montesori pedagoģiju izdošanu Latvijā;
- organizēt konferences, seminārus un apmācību ciklus personām, kuras interesējas par Montesori pedagoģiju;
- organizējot Montesori pedagoģijas speciālistu pieredzes apmaiņu, uzlabot pedagoģiskās darbības kvalitāti, paplašināt pedagoģisko instrumentāriju un izstrādāt vienotu terminoloģiju latviešu valodā;
- sadarboties ar tām organizācijām un iestādēm Latvijā un ārvalstīs, kuru darbība saistīta ar Montesori pedagoģiju;
- organizēt pasākumus un akcijas , kas sekmētu Montesori pedagoģijas attīstību;
- piesaistīt fizisko un juridisko personu līdzekļus Biedrības mērķu sasniegšanai.