Literatūra, video, linki.

Adreses, kurās var lejupielādēt vai lasīt onlainā Marijas Montesori grāmatas:

Montesori jēdzienu skaidrojumi

Darbs (Work) – Montessori skolā vai bērnudārzā ir garš 2,5-3 stundu darba periods. Jēdziens darbs tiek lietots, lai uzsvērtu nozīmību tam, ko bērni dara. Montessori īpaši izcēla darbu, ko dara bērni un kas viņiem patīk, jo viņi paši to izvēlas, atšķirībā no pieaugušo darba, kas bieži vien ir nepatīkams. Bērna darba mērķis nav gatavs rezultāts, bet gan pats darbošanās process, kas apmierina bērna iekšējās vajadzības. Pēc tāda darba bērnam iestājas harmonizējošs miers, pieaug viņa koncentrēšanās spējas. Bērni izrāda sajūsmu darīt lietas, ko paši izvēlas un piedzīvo izdošanos caur kļūdu kontroli.

Montesori pedagoģija

Skatījums uz cilvēku, uz bērnu un veids, kā Montesori nonāca līdz savām pedagoģiskajām atziņām, meklējams viņas sākotnējā darbībā ar slimiem un garīgi slimiem bērniem, kas balstījās uz citu zinatnieku radītu didaktisko materialu. Montesori, strādājot ar šiem bērniem, nonāca līdz atklāsmei, ka ir lietas, ko viņi veiksmīgi apgūst, darbinot sajūtas un maņas. Vēlāk Montesori dzīvē notika liktenīgs pavērsiens – viņai piedāvāja iespēju vadīt pirmsskolas vecuma bērnu iestādi, kurā viņa saskārās arī ar veseliem bērniem. Lietojot maņu un sajūtu metodi darbā ar veseliem bērniem, Montesori konstatēja, ka tiek veicināta straujāka bērna vispārējā un īpaši – intelektuālā attīstība.

Montesori dzīves gājums

Marija Montesori dzimusi 1870. gada 31. augustā nelielā Itālijas pilsētiņā.
Jau bērnībā M.M. izcēlās ar stipru raksturu, gribasspēku un mērķtiecību, labām muzikālām, matemātiskām un filoloģiskām dotībām.

1882. gadā M.M. iestājās zēnu tehniskajā skolā, ko veiksmīgi absolvēja. Tajos laikos tas bija neparasts un drosmīgs lēmums, jo meitenes tehniskajās skolās nemācījās.

1890. gadā M.M. nolēma kļūt par ārsti un iestājās Romas Universitātē. Arī tas bija neparasts, drosmīgs un mērķtiecīgs lēmums, jo Itālijā par ārstiem tolaik strādāja tikai vīrieši.

1896. gadā M.M. kļuva par pirmo sieviešu dzimuma ārsti Itālijā.