Kļūt par Latvijas Montesori asociācijas biedru

Jūsu izvēlei ir divi dalības līmeņi, pilntiesīgs biedrs un atbalstītājs.

Pilntiesīgs biedrs, iemaksājot ikgadēju biedra naudu 40 EUR apmērā, ir tiesīgs piedalīties asociācijas kopsapulcē un saskaņā ar statūtiem lemt par tai būtiskajiem jautājumiem. Tāpat biedrs bez maksas vai ar atlaidi var piedalīties asociācijas organizētās apmācībās, ņemt dalību biedru slēgtajās diskusiju grupās, iegūt bez maksas vai ar atlaidi asociācijas izstrādātos materiālus, iegūt tās privilēģijas, ko tam kā biedram piedāvā citi asociācijas biedri, atbalstītāji vai sadarbības partneri, kā arī saņemt citu vērtīgu informāciju un asociācijas sniegtās iespējas.

Atbalstītājs, ar brīvi izvēlētu ziedojuma summu vai aktīvu līdzdarbošanos ir tiesīgs izteikt ierosinājumus asociācijas darbības pilnveidošanai, dalīties ar savām zināšanām un pieredzi, kā arī ar atlaidi piedalīties asociācijas organizētās apmācībās, uzdot un saņemt atbildes par Montesori pedagoģiju, ar atlaidi iegūt asociācijas izstrādātos materiālus, kā arī izmantot tās iespējas, ko tam kā atbalstītājam piedāvā citi asociācijas biedri, atbalstītāji vai sadarbības partneri. Protams, arī atbalstītāji var saņemt citu vērtīgu informāciju un asociācijas sniegtās iespējas.

Lai kļūtu par Latvijas Montesori asociācijas biedru, lūdzu, aizpildiet zemāk esošo anketu.