Par Montesori

Izglītībai vairs nevajadzētu būt galvenokārt zināšanu nodošanai, bet tai ir jāiet jauns ceļš, cenšoties atvērt cilvēka potenciālu.

M. Montesori

Maria Montessori

Marijas Montesori dzīves gājums

Marija Montesori dzimusi 1870. gada 31. augustā nelielā Itālijas pilsētiņā.
Jau bērnībā Marija izcēlās ar stipru raksturu, gribasspēku un mērķtiecību, labām muzikālām, matemātiskām un filoloģiskām dotībām.

Montesori pedagoģija

Skatījums uz cilvēku, uz bērnu un veids, kā Montesori nonāca līdz savām pedagoģiskajām atziņām, meklējams viņas sākotnējā darbībā ar slimiem un garīgi slimiem bērniem, kas balstījās uz citu zinatnieku radītu didaktisko materialu. Montesori, strādājot ar šiem bērniem, nonāca līdz atklāsmei, ka ir lietas, ko viņi veiksmīgi apgūst, darbinot sajūtas un maņas.

Montesori pedagoģija
Montesori pedagoģija

Montesori jēdzienu skaidrojumi

Montessori ir izglītības metode, kuras pamatā ir bērna paša vadīta praktiska mācīšanās, strādājot ar Montesori materiāliem. Bērni strādā grupās un individuāli, lai atklātu pasauli un attīstītu savu maksimālo potenciālu.