Izglītības mērķis ir aktivizēt paša bērna dabisko vēlmi mācīties.

M.Montesori

Montesori

Montessori izglītojošā pieeja sniedz skolotājiem un vecākiem iespēju, palīdzēt bērniem kļūt par patiesi spējīgām un produktīvām personībām, koncentrējoties uz viņu morālo, emocionālo un intelektuālo attīstību.

Latvijas Montesori asociācija apvieno vairāk kā 100 izglītības organizāciju un speciālistu, kuri ikdienā nodrošina Montesori pieejas īstenošanu Latvijas bēnudārzos un slolās.

Montesori asociācija

Asociācija

Latvijas Montesori asociācijas mērķis ir veicināt Montesori pedagoģijas attīstību Latvijā. Pamatojoties uz iepriekšminēto mērķi, biedrība izvirza šādus galvenos uzdevumus.

Apvienot

Montesori pedagoģijas ideju atbalstītājus Latvijā un popularizēt Montesori pedagoģiju, izplatot Latvijā informāciju, kas sekmētu Montesori pedagoģijas attīstību,

Veicināt

pedagoģiskās darbības kvalitātes paaugstināšanu, paplašināt pedagoģisko instrumentāriju un izstrādāt vienotu terminoloģiju latviešu valodā

Organizēt

konferences, seminārus un apmācību ciklus personām, kuras interesējas par Montesori pedagoģiju un pedagoģijas speciālistu pieredzes apmaiņu.

Veidot

sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, kas regulē izglītības procesu Latvijā tām organizācijām un iestādēm Latvijā un ārvalstīs, kuru darbība saistīta ar Montesori pedagoģiju.

Montesori Latvijā

Ja Montesori principus piemēro plašākā sabiedrības kontekstā, iespējas ir bezgalīgas. Jo plašākas iespējas iegūt Montesori izglītību, jo lielāka pozitīvā ietekme uz sabiedrību.

Montesori bērnudārzi
0
Montesori skolas
0
bērnu mācās
0 +
skolotāju strādā
0

Seminārs "Par novērošanu"

28. janvārī, plkst.17:00

Lektore Zane Baltgaile:
“Marijas Montesori pedagoģiskā metode ir radusies viņas novērojumu rezultātā. Vērošana ir tikpat neatņemama šīs metodes sastāvdaļa, kā materiālu demonstrējumi.

Šajā tikšanās reizē pastāstīšu par to, kāpēc tā ir tik svarīga un ko tā sevī ietver.

Ar šo prasmi reti kurš no mums ir apveltīts – mēs no tās izaugam. Bet, ja vēlamies atbalstīt bērnus viņu attīstībā, tas ir mūsu iekšējais resurss, kurš mums būtu mērķtiecīgi jāatgūst.”

Seminārs "Kas ir Montesori materiāls?"

27. Aprīlī, plkst.18:00

M.Montesori radītie attīstošie materiāli ir neatņemama sagatavotās vides sastāvdaļa. Tomēr – “ne viss ir zelts, kas spīd” jeb ne visi materiāli, kas tā tiek nosaukti, tiešām tādi arī ir.

Šajā tikšanās reizē pastāstīšu par to, kā tie ir radušies, veidojušies. Kādiem kritērijiem tiem jāatbilst un kādām kvalitātēm tajos jābūt atsegtām, lai tie kalpotu mērķim un atbilstu tam, ko saprotam ar “Montesori materiāli”.

Dr.Marijas Montesori 152. dzimšanas diena

31. augustā

Godinot Mariju Montesori viņas dzimšanas dienā – 31.augustā, aicinām visiem kopīgi ar bērniem izlocīt miera dūjas!
Iemūžināsim šo procesu un dalīsimies viens ar otru – lai miers un prieks par to vairojas!

Sadarbības partneri