Asociācija

Kāpēc kļūt par biedru

Mēs esam par pārmaiņām Latvijas izglītības sistēmā, un ticam, ka katra palīdzīga roka var būtiska, lai veidotu mūsu bērniem labāku nākotni.

Kāpēc stāties asociācijā? Neatkarīgi no tā, vai tikai interesējies par Montesori pedagoģiju, vai esi kaismīgs un pārliecināts tās atbalstītājs, dalība Montesori asociācijā ir lielisks veids, kā iegūt pieejā balstītu un pamatotu informāciju par Montesori pedagoģiju, saņemt atbildes uz Tev svarīgajiem jautājumiem no šīs jomas īsteniem profesionāļiem Latvijā, un dot savu, tik ļoti nozīmīgo ieguldījumu šī pedagoģijas virziena attīstībā. Jo tikai kopā un vienoti zināšanās mēs varam sasniegt vairāk un raudzīties plašāk!

Lai padarītu informāciju par Montesori pedagoģiju pēc iespējas pieejamāku gan asociācijas biedriem un atbalstītājiem, gan sabiedrībai kopumā, tiek veidoti dažādi informatīvie kanāli arī sociālajos tīklos, kur īpaši biedriem tiks veidotas grupas, kurās dalīties pieredzē, diskutēt un noskaidrot radušos jautājumus.

Savu dalību asociācijā vari pieteikt gan kā pilntiesīgs biedrs, gan kā atbalstītājs.

Izglītība

Bez maksas vai ar atlaidi piedalīties asociācijas organizētos izglītības pasākumos.

Materiāli

Bez maksas vai ar atlaidi izmantot asociācijas izstrādātus informatīvus materiālus.

Informācija

Caur asociāciju popularizēt pašu organizētus izglītības pasākumus, ja tie atbilst Montesori pedagoģijas kritērijiem.

Attīstība

Saskaņā ar statūtiem piedalīties asociācijas darbā un lēmumu pieņemšanā.

Par asociāciju

Vēsture
Latvijas Montesori asociācija dibināta 2000.gada 23.jūlijā kā sabiedriska bezpeļņas organizācija.

Dibinātāji ir 10 Vācijas Attīstības rehabilitācijas akadēmijas (tagad: Internacionālā Attīstības rehabilitācijas akadēmija) Montesori atveseļojošās pedagoģijas kursu absolventi no Latvijas.

2006. gadā Latvijas Montesori asociācija tika pārreģistrēta Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība.

Latvijas Montesori asociācija sadarbībā ar LU Sociālās pediatrijas centru piedalījusies vairāku internacionālus un interdisciplināru simpoziju un tālākizglītības semināru organizēšanā un atbalstījusi jaunu Montesori centru un grupu izveidi dažādos Latvijas reģionos un iestādēs.

Kopš 2008. gada LMA paspārnē darbojas Montesori pedagogu radošā darbnīca. Biedrībā var iestāties jebkura Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša rīcībspējīga, Biedrības darbībā ieinteresēta fiziska vai juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

Mērķi
Biedrības mērķis ir veicināt Montesori pedagoģijas attīstību Latvijā. Pamatojoties uz to, biedrība izvirza šādus uzdevumus

Apzināt Montesori pedagoģijas ideju atbalstītājus Latvijā.

Popularizēt Montesori pedagoģiju, izmantojot masu informācijas līdzekļus.

Veicināt brošūru un grāmatu par Montesori pedagoģiju izdošanu Latvijā.

Organizēt konferences, seminārus un apmācību ciklus personām, kuras interesējas par Montesori pedagoģiju.

Organizējot Montesori pedagoģijas speciālistu pieredzes apmaiņu, uzlabot pedagoģiskās darbības kvalitāti, paplašināt pedagoģisko instrumentāriju un izstrādāt vienotu terminoloģiju latviešu valodā.

Sadarboties ar tām organizācijām un iestādēm Latvijā un ārvalstīs, kuru darbība saistīta ar Montesori pedagoģiju.

Organizēt pasākumus un akcijas , kas sekmētu Montesori pedagoģijas attīstību.

Piesaistīt fizisko un juridisko personu līdzekļus Biedrības mērķu sasniegšanai.

Statūti

Statūti apstiprināti biedru sapulcē 2017.gada 27.janvārī
LMA protokols nr. 10

Sadarbības partneri